สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จฯ
 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ระบบสารบรรณฯ ไม่สามารถทำการส่งข้อมูล
ไปยังอีเมลผู้รับปลายทางได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยน Mail Server ใหม่ ของสภากาชาดไทย
และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เชื่อมต่อกับ Mail Server ใหม่ ของสภากาชาดไทย
จึงขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลขั้นตอนการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ "สภากาชาดไทย"
เจ้าหน้าที่ call center โทร 091-491-5393, 02-256-4015 ต่อ 204
Face Book: edoc @ The Thai Red Cross
Email:[email protected]


"สำหรับ รพ.จุฬาฯ"
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ 60137, 092-941-6465 หรือ [email protected]

Up date วันที่ 12/10/2560

ระบบจัดเก็บ

ทดสอบเรียกใช้งานระบบสารบรรณฯ แบบ https กรุณากดที่นี่ https

------------------------------------------------