สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จฯ
 "ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระบบเครือข่ายงดส่่ง E-mail ผ่านระบบสารบรรณฯ โดยจะรีบแก้ไขและแจ้งบนนี้เพื่อทราบต่อไป"

สอบถามข้อมูลขั้นตอนการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ "สภากาชาดไทย"
เจ้าหน้าที่ call center โทร 091-491-5393, 02-256-4015 ต่อ 204
Face Book: edoc @ The Thai Red Cross
Email:[email protected]


"สำหรับ รพ.จุฬาฯ"
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ 60137, 092-941-6465 หรือ [email protected]
Up date วันที่ 12/10/2560
ระบบจัดเก็บ

ทดสอบเรียกใช้งานระบบสารบรรณฯ แบบ https กรุณากดที่นี่ https

------------------------------------------------