สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จฯ
 
สอบถามข้อมูลขั้นตอนการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ "สภากาชาดไทย"
เจ้าหน้าที่ call center โทร 091-491-5393, 02-256-4015 ต่อ 204
Face Book: edoc @ The Thai Red Cross
Email:edoc@redcross.or.th


"สำหรับ รพ.จุฬาฯ"
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ 4496, 092-941-6465 หรือ callcenter@excelink.co.th
Up date วันที่ 12/10/2560
ระบบจัดเก็บ