ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 จะมีการปิดระบบตั้งแต่ 19.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลให้ใช้งานระบบไม่ได้ในเวลาดังกล่าว และจะสามารถใช้ได้ปกติตั้งแต่เวลา 8.30 น ของวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

(update วันที่ 08/02/2553) คู่มือ วิธีการสร้างเลขที่เอกสาร "งบใบสำคัญจ่าย" (Wpay) ก่อนคลิกส่ง สำนักงานการคลัง

(update วันที่ 15/02/2553) สรุปแนบปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณ ชุดที่ 1

(update วันที่ 15/02/2553) สรุปแนบปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณ ชุดที่ 2

(update วันที่ 21/12/2553) คู่มือการโอนเอกสารคำสั่ง จาก ระบบสารบรรณ ไป ระบบจัดเก็บ

(update วันที่ 21/12/2553) คู่มือการโอนเอกสารข้ามปี